Polsan Emeklilik Yardımı

Polsan Emeklilik YardımıPolsan, yönetmelikle belirlenen usul ve esaslara göre emeklilik yardımı ödenir.

En az üç yıl Sandıkta ortak olarak bulunduktan sonra ortaklıkları sona erenlerden;

a) 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu veya 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri gereğince emekli aylığı bağlananlara,
b) Yaş haddi nedeniyle görevden ayrılıp hizmet sürelerine göre kendilerine toptan ödeme yapılanlara,
c) Emniyet Teşkilatından ilişiğinin kesildiği tarih itibariyle hizmet süresinin veya prim ödeme gün sayısının doldurulması şartıyla atama, seçilme veya kendi istekleri ile kurum değiştirenlere,
ç) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu veya 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri gereğince hizmet süresini veya prim ödeme gün sayısını doldurmak suretiyle kurumdan ayrılıp emeklilik yaşının dolmasını bekleyenlere,

Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslara göre emeklilik yardımı ödenir.
Sandıkta en az üç yıl ortak olarak bulunduktan sonra ortağın şehit olması veya ölümü halinde; şehit olma veya ölüm tarihinde hizmet süresinin veya prim ödeme gün sayısının doldurulması veya yasal mirasçılarından en az birine Emekli Sandığı ya da Sosyal Sigortalar Kurumunca maaş bağlanmış olması şartıyla Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslara göre ortağın yasal mirasçılarına da emeklilik yardımı ödenir."
Emeklilik yardımı yalnızca bir defa ve yukarıdaki hallerden birisi durumunda ödenir.

Emeklilik yardımı ödenen ortağın Sandık ortaklığı sona erer. ( polsan )

Emeklilik Yardımı İçin İstenilen Evraklar:

    * İlişik Kesme Yazısı
    * Bakanlık Onay Yazısı
    * İlişik kestiği aya ait Maaş Bordosu
    * Dilekçe
 

ÜNVANI ÜYELİK TARİHİ EEA AYLIK AİDAT EMEKLİLİK YARDIMI 
EMNİYET MÜD. 01.11.1967 1.706,38 136,51 28.177,85
EMNİYET MÜD. 23.01.2004 1.706,38 136,51 8.142,87
BAŞKOMİSER 01.08.1974 1.289,00 103,12 19.315,48
BAŞKOMİSER 27.04.2004 1.289,00 103,12 5.822,29
KOMİSER 01.04.1984 1.287,88 103,03 16.053,16
KOMİSER 12.02.2004 1.284,75 102,78 6.046,87
POLİS MEMURU  15.03.1978 1.287,88 103,03 17.771,43
POLİS MEMURU  24.03.2004 1.280,38 102,43 5.870,05
TEKNİSYEN YRD. 01.01.1988 981,03 78,48 11.531,02
TEKNİSYEN YRD. 29.04.2004 947.00 75,76 4.309,55
SİVİL MEMUR 01.08.1977 1.289,00 103,12 18.322,81
SİVİL MEMUR 22.01.2004 1.042.925 83,38 4.940,99

 Not: 1 – Miktarlar TL üzerinden hesaplanmıştır.
         2 – Hesaplama 21.05.2009 tarihi itibariyle yapılmıştır.

Polsan Üyeleri Özgürce Düşüncelerini Belirtiyor? — TIKLA —

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir